dimarts, 18 de març de 2014

Carta de Josep M. Murià a Carles Pi i Sunyer

Honorable Sr. Carles Pi i Sunyer
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
París

Tolosa, 18 març 1939

Senyor Conseller:

El Sr. Torres Ullastres, director -segons sembla- de la residència on m'ha acollit el Comitè Universitari d'aquesta ciutat, està cometent una sèrie d'actes censurables. Deixaré la menudalla -no massa menuda- per a consignar un fet d'ara i de prou importància. Ha repartit uns diners dient que ho feia en nom del Comitè Universitari i fent signar el rebut en aquest sentit, a raó de 100 francs per familiar: Jordana, 4; Benguerel, 2, etc., etc.; però la meva germana Anna, que té al seu càrrec el nostre germà menor d'edat, només ha cobrat per ella. Jo no he cobrat res, l'amic Navarro Costabella tampoc i així es troba una petita minoria.

Per tal de conèixer els motius de la diferència, amb en Navarro Costabella vàrem interrogar el Sr. Torres i ens respongué que ell s'atenia a la llista que li havia donat el Comitè Universitari i, si crèiem que teníem algun dret, havíem de reclamar al Comitè.

No per reclamar, sinó per aclarir la nostra postergació ens hi vàrem dirigir. El secretari M. Sermet, molt atent i amb molt d'afecte, ens va dir que en aquest afer el Comitè no hi tenia cap intervenció, puix que el repartiment que feia el Sr. Torres provenia d'una tramesa de 10.000 francs que li havia fet la Generalitat per a repartir als catalans. Es veu, doncs, que el Sr. Torres ha silenciat la procedència dels diners per tal de poder fer un repartiment arbitrari, atribuit el fet al Comitè. Ha afegit M. Sermet que el Sr. Torres havia fet moltes coses com aquestes i encara de pitjors, que per discreció es reservava.

Malgrat la meva situació econòmica ben precària, us comunico tot això només amb la intenció de fer-vos conèixer fets que desacrediten els catalans.

Poden donar referències meves, entre altres persones, l'Honorable Conseller d'Agricultura, el separatista Marcel·lí Perelló i el meu cunyat Martí Rouret.

Us saludo, senyor Conseller, amb tota la consideració

J.M. Murià

J.M. Murià
Maison des Étudiants
29, rue de Poitiers
Toulouse

La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). 
Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics.
Edició a cura de Maria Campillo i Francesc Vilanova 
(Quaderns de l'Arxiu Pi i Sunyer, 2000)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada