dissabte, 18 de gener de 2014

18 de gener de 1939. Crònica Barcelona.

GENERALITAT DE CATALUNYA.

PRESIDÈNCIA.- Continuen rebent-se al Departament de Presidència nombroses adhesions al President Companys i al Govern de la Generalitat. Heu-vos ací una llista de telegrames darrerament rebuts:
Consell Municipal de València; Obrers Taller Cenal, Madrid; Sindicat Hosteleria de Madrid; Front Popular Provincial de València; Delegació del Partit Socialista Unificat de Catalunya a Madrid; Llar del Combatent Català de Madrid; Comitè Provincial del Socors Roig Internacional a Almeria; Front Popular de Jaén; Joventut Unió Republicana de Madrid; Societat Ebenistes de Madrid; Buró Provincial del Partit Comunista de Jaén, alcalde de València, i, de més a més, diversos caps i comissaris de tropes que lluiten en diversos fronts de la Península.
Tots aquests telegrames són expressius, i en tots ells són reiterats els sentiments de solidaritat dels que els trameten amb el poble català.

SUBSECRETARIA DE LA PRESIDÈNCIA.- El senyor Martí Rouret treballà ahir al matí al seu despatx oficial, despatxant nombrosíssims afers de tràmit. Rebé, entre altres, la visita del diputat senyor Rovira i Virgili.

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I ASSISTÈNCIA SOCIAL.- El conseller de Governació i Assistència Social, senyor Sbert, despatxà ahir al matí amb el director general d'Assistència Social, senyor Dot; amb el director general de Sanitat, senyor Sauret, i passarà la resta del matí a la Comissaria d'Assistència als Refugiats.

CONSELLERIA D'ECONOMIA.- El Consell General de les Indústries Agrícoles i Alimentàries prega amb urgència la presentació, de deu a una del matí, a les seves oficines, Avinguda del 1 d'Abril, 439, principal primera, de tots els membres pertanyents a Consells d'Empresa de les Indústries Agrícoles i Alimentàries de les comarques evacuades i que accidentalment es trobin a Barcelona, tant d'empreses col·lectivitzades com d'agrupaments per un afer que els interessa.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA.- Ahir al migdia el conseller d'Agricultura rebé, entre altres, la visita de la Junta Municipal Agrària d'Alella; una comissió de la Federació de Sindicals Agrícoles de Manresa; president del Sindicat Agrícola de Terrassa, senyor Ermengol, president de la F.S.A.G, de Barcelona: Mas Pereta, director de la Caixa Central de Crèdit Agrícola; Eduard Simó, cap del Servei Tècnic d'Agricultura.

L'ENSENYAMENT. Club Femení i d'Esports (Secció Cultural). Aquesta secció ha organitzat un curset de Català, gratuït per a les associades i amb matrícula de deu pessetes per a les no associades. Inscripcions, cada dia, de quatre a set, a l'estatge, Av. 14 d'Abril, 444, primer.

EL TEATRE. Una obra nova de Ramon Vinyes. Ramon Vinyes, el notable dramaturg, estrenarà el divendres vinent al Teatre Català de la Comèdia una obra en tres actes, titulada "Fum sobre el teulat".
Totes les referències que es tenen d'aquestsa nova producció de Vinyes són immillorables, i la seva estrena ha desvetllat expectació en el nostre ambiental literari i teatral.
Interpretaran les principals figures de "Fum sobre el teulat" Enric Borràs, Maria Vila, Laura Bover i Pepeta Forners, i s'ha encarregat de pintar el decorat Ramon Sabater.

(UN ANUNCI). El COMITÈ EXECUTIU DEL C.A.D.C.I. fent-se ressò de les dificultats en què avui es troben amb la necessitat d'evacuar, fa avinent a les seves DELEGACIONS foranes, C.A.D.C.I. de Tarragona, com també a tots els treballadors mercantils, que poden ingressar llurs fills a la Colònia FERRER ÁLVAREZ, de Llinars del Vallès, on seran degudament atesos. Per la qual cosa cal que passin per la Secretari del Comitè d'Ajunt als Infants (Rambla de Jaume Comte, 25), cada dia, de 4 a 6 de la tarda. 


Diari La Publicitat.
Dimecres, 18 de gener de 1939.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada