dimarts, 4 de març de 2014

Carta de Joan Oliver, Ramon Vinyes i C.A. Jordana a Carles Pi i Sunyer

Senyor Carles Pi i Sunyer
24, rue d'Armaillé
París

Distingit amic:

En data d'avui, els companys Maseras, Carrion, Artís, Trabal, Benguerel, Oliver, Jordana, Navarro-Costabella, Guansé, Vinyes i Gasch, hem tramès simultàniament a les Legacions i als Casals Catalans de Buenos Aires, Mèxic, Xile, Cuba i a la Legació de Veneçuela, unes fitxes bio-bibliogràfiques de cadascun de nosaltres acompanyades d'unes cartes on sol·licitàvem informació (i, en definitiva, acolliment) sobre les possibilitats de traslladar-nos i treballar en els respectius països.

Ens creiem en el deure de comunicar-vos-ho i fins i tot gosem demanar-vos que, si us és avinent, vulgueu recolzar les peticions esmentades.

Els autors teatrals que ens trobem a Tolosa, ens vàrem adreçar fa uns quants dies a la Societat d'autors teatrals francesos demanant ajut i treball. Sabem que a través del nebot de l'Artís i d'en Miravitlles aquesta carta us ha estat lliurada. Esperem que us haurue dignat recolzar també aquesta sol·licitud.

Molt agraïts per tot el que heu fet i feu per nosaltres, us saludem en nom de tots els companys i, com sempre, quedem afectuosament a les vostres ordres.

Tolosa, 4 de març del 1939

Joan Oliver
Ramon Vinyes
C.A. Jordana

La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). 
Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics.
Edició a cura de Maria Campillo i Francesc Vilanova 
(Quaderns de l'Arxiu Pi i Sunyer, 2000)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada